Giới thiệu

HỆ THỐNG CHIẾT XUẤT

Ngày Đăng : 09/11/2017 - 9:25 PM

 Hệ thống thiết bị chiết xuất đa năng, Hệ thống sinh hàn hồi lưu và tuần hoàn dung môi, dịch chiết, có bộ phận chưng cất tinh dầu và điều khiển được nhiệt độ.Các Giới thiệu khác

Live chat facebook