Giới thiệu

HỆ THỐNG CHÂN kHÔNG

Ngày Đăng : 09/11/2017 - 9:17 PM

Dịch chiết trước khi vào thiết bị cô được lọc qua thiết bị lọc thô và lọc tinh (kích thước lưới lọc 150μm). Kế đến, dịch chiết được cô ở nhiệt độ thấp (khoảng 600C – 700C.
 Các Giới thiệu khác

Live chat facebook