Dịch vụ

HỆ THỐNG CHIẾT XUẤT

Ngày Đăng : 09/11/2017 - 9:25 PM

 Hệ thống thiết bị chiết xuất đa năng, Hệ thống sinh hàn hồi lưu và tuần hoàn dung môi, dịch chiết, có bộ phận chưng cất tinh dầu và điều khiển được nhiệt độ.Các Dịch vụ khác

Live chat facebook